Aan stas. BZK - Verzoek tussentijdse rapportage beleidsdoorlichting art. 4