Beslisnota inzake Antwoord op vragen van de leden Rajkowski en Van den Hil over het bericht ‘Ik heb je data nodig, want ik wil weten hoe duur je bent’