Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Hijink over de eisen die Menzis stelt aan fysiotherapeuten om patiënten met COPD te mogen behandelen