Beslisnota bij antwoord op vragen van het lid Van den Berg over digitalisering in de zorg