Verzoek om toezending van de brief van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over openbaarmaking van berichtenverkeer, alsmede alle relevante onderliggende stukken