Verzoek aan de minister van VWS om een nadere toelichting inzake de overschrijding van de implementatiedatum van Richtlijn 2019/882 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten