Verzoek om een brief over de uitspraak van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ)