Beslisnota bij Kamerbrief over reactie op verzoek commissie inzake overzicht aanstaande jubilea BHOS-landen