Beslisnota bij Kamerbrief inzake Visie Kansengelijkheid funderend onderwijs