Convocatie inbreng schriftelijk overleg (v.s.o.) Onderhandeling van belastingverdragen