Correcte versie van Figuur 9.10 Gemeentelijke herindelingen tot de vijf huidige «aardbevingsgemeenten»