Correcte versie van Figuur 3.2 De maximale magnitude is een verdelingsfunctie