Bijgewerkt t/m nr. 7 (nota van wijziging d.d. 9 maart 2023)