Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende wijziging van de bijlage als bedoeld in artikel 7.1 van het Alcoholbesluit (Kamerstuk 27565-181)