Reactie op de oproep van de Autoriteit Persoonsgegevens