Beslisnota inzake Afschrift van de reactie op het verzoek van de Eerste Kamer, gedaan tijdens het debat van 7 maart, over een reactie op de position paper van de RvS - inwerkingtreding Omgevingswet DSO