Beslisnota inzake Beantwoording vragen, gesteld tijdens de eerste termijn op 14 februari 2023, over bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg)