Beslisnota bij antwoord op vragen van het lid Bushoff over de financiële problemen van Flevoziekenhuis in Almere