Beslisnota bij Kamerbrief inzake reactie op verzoek commissie over de eventuele gevolgen van het nieuwe beleidskader voor financiering van multilaterale instellingen vanuit de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking’