Beslisnota inzake Bekendmaking gezant voor de maritieme maakindustrie