Beslisnota inzake Uitstel beantwoording vragen van het lid Van der Woude over het artikel door Hoger Onderwijs Persbureau op Punt Avans Experiment flexstuderen stopt abrupt, Dijkgraaf denkt na