Beslisnota bij ACVG-rapport ‘Veiligheid van de gebouwen buiten de scope van de versterkingsoperatie’ en informatie over de kwaliteitstoets typologische beoordelingen bij de NCG