Convocatie commissiedebat informele Raad Algemene Zaken d.d. 21/22 juni 2023