Beslisnota bij afschrift reactie op brief van het College voor de Rechten van de Mens inzake sociaal minimum Caribisch Nederland