Beslisnota bij Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met aanscherping van het openbare ordebeleid voor criminele vreemdelingen (Kamerstuk 36196)