Stand van zaken actuele onderwerpen en lopende moties en toezeggingen