Nota bij antwoord op vragen van de leden Bontenbal en Inge van Dijk over fossiele subsidies