Beslisnota bij Kamerbrief inzake reactie op het position paper van de Nederlandse Vereniging van Luchtvaarttechnici (NVLT)