Beslisnota bij Kamerbief inzake stand van zaken ontvlechting en haalbaarheidsonderzoek Galan Groep