Beslisnota bij antwoord op vragen van het lid Grinwis over het bericht 'Twee gasboringen voor drie verlaten stallen: hoe de stikstofhandel in een Drents dorp juist tot meer uitstoot leidt'