Afschrift brief aan Provincie Friesland over de beschermde status van de wolf