Burgerparticipatie op nationaal niveau. Een juridische en empirische verkenning