Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Bisschop over het bericht ‘Aruba: in cassatie tegen homohuwelijk’