Beslisnota bij Kamerbrief inzake voortgang uitvoering beleidsagenda tegen segregatie in het funderend onderwijs