Lijst van vragen over het adviesrapport en beleidsregel slotreductie van ACNL (Kamerstuk 29665-458)