Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over het bericht dat er geen snelle oplossing is voor de files op de A2 tussen Weert en Eindhoven