Beslisnota bij Uitstel beantwoording vragen van de leden Ceder en Piri over visumaanvragen van Surinamers