Lijst van vragen en antwoorden over het meerjarenplan Zelfbeschikking 2022-2025 (Kamerstuk 35341-17)