Beslisnota bij Kamerbrief inzake adviesrapport 'Het perspectief voor toekomstbestendige acute zorg'