Beslisnota bij antwoord op vragen van de leden Van der Lee en Thijssen over de Nederlandse steun voor het project van Boskalis in Manila