Convocatie commissiedebat Oorlogsgetroffenen, 12 april 2023, 14.00-18.00 uur