Beslisnota bij Kamerbrief over reactie op burgerbrief inzake Indische kwestie