Beslisnota bij Kamerbrief inzake Reactie op verzoek commissie over de uitvoering van de motie van het lid Kathmann c.s. over een integraal plan voor duurzame digitalisering (Kamerstuk 36200-VII-71)