Beslisnota bij antwoord op vragen van het lid Hammelburg over de voortgang richting een verbod op volledige autonome wapensystemen en de daar aan gelieerde, door de regering georganiseerde, conferentie 'Responsible AI in the Military Domain Summit'