Beslisnota bij antwoord op vragen van het lid Eppink over de levering van chipmachines aan China