Beslisnota bij antwoord op vragen van het lid Van Raan over het gelijkwaardigheidscriteria in de Wet Luchtvaart