Convocatie Gezamenlijk delegatieoverleg IPKO juni 2023 d.d. 19 april 2023