Beslisnota bij brief Voortzetting waardevermeerderingsregeling