Convocatie petitieaanbieding Afwijzing Backpay KNIL Weduwen - d.d. 12 april 2023, 13.00 uur.