Beslisnota bij brief Geannoteerde agenda informele EU Gezondheidsraad, 4-5 mei 2023